A reformáció hőseire emlékeztünk

A Pápai Református Egyházmegye és a Mezőörsi Református Egyházközség Reformációi emlékünnepélyt szervezett a mezőörsi református templomban október 30-án. Az ünnepi program keretében került sor a Szociális Munka Napi megemlékezésre, amelyen részt vettek az egyik legnagyobb dunántúli református diakóniai intézmény, az Ujvári János Református Szeretetotthon öt részlegének munkavállalói is.

A megemlékezés református Istentisztelettel kezdődött, amelyen Tóth András, a Pápai Református Egyházmegye esperese hirdetett igét.

Ezt követően házigazdaként Szőke Barnabás, a Mezőörsi Református Egyházközség lelkipásztora, Mezőörs polgármestere köszöntötte a templomi padsorokat zsúfolásig megtöltő jelenlévőket, majd átadta a szót dr. Huszár Pálnak, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnokának, aki A reformáció hősei a gályarab prédikátorok címmel tartott előadást. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke érdekfeszítő történelmi időutazásra hívta a hallgatóságot, értékőrző gondolataiban a hős gályarabok életútjainak felidézése mellett szólt a reformáció és diakónia kapcsolatáról is.

Az ünnepi rendezvényen a Szociális Munka Napja alkalmából Szőke Barnabás református lelkipásztor, Mezőörs polgármestere, az Ujvári János Református Szeretetotthon igazgató-lelkésze köszönte meg az idősek otthona dolgozóinak áldozatos, lelkiismeretes munkáját.

Az Ujvári János Református Szeretetotthon a Nyugat-dunántúli régió egyik legnagyobb, tartós elhelyezést biztosító, időseket ellátó szervezete, amely öt intézményegységből áll. Közel hatszáz idős emberről gondoskodnak a mezőörsi, pápakovácsi, külsővati, szőci és jobaházi részlegeken, a református diakóniai intézményből közel száz munkavállaló vett részt az ünnepségen.

A programon zárszót Tóth Károly, a Mezőörsi Református Egyházközség gondnoka mondott, majd az emlékező közösség a templom előtti térre sétált.

Itt ifj. Márkus Mihály, a Pápai Református Egyházközség lelkipásztora rövid áhítatát követően megkoszorúzták a Reformációi és Ellenreformációi Emlékművet, amelyet Vass Tamás debreceni fafaragó, népi iparművész készített.

Az emlékezés koszorújának elhelyezése után az Ujvári János Református Szeretetotthon mezőörsi székhelyintézményében folytatódott az ünnepség, ahol dr. Szabó György, a Pápai Református Egyházmegye gondnoka mondott köszöntőt, majd szeretetvendégséggel és testvéri beszélgetéssel ért véget az emlékünnepély és a megemlékezés.

Polgár Szilárd