Térítési díj

Az Ujvári János Református Szeretetotthon mezőörsi székhelyintézményében az intézményi térítési díjak

2024. április 1-étől

a következők.

Szakosított ellátás

Idősek otthona:

Napi    5.500 Ft

_______________________________________________________________________________

Alapellátás:

szociális étkeztetés: 1000 Ft/fő/nap

_______________________________________________________________________________

Házi segítségnyújtás: térítésmentes

_______________________________________________________________________________

Tanyagondnoki szolgálat: térítésmentes

________________________________________________________________________________