Térítési díj

Az Ujvári János Református Szeretetotthon pápakovácsi intézményegységében az intézményi térítési díjak

2024. ápriis 1-étől

a következők.

Szakosított ellátás

Idősek otthona:

Napi    5.500 Ft

________________________________________________________________________________