Keresztyén magvetés a szeretetotthonokban

A Mezőörsi Református Egyházközség Presbitériuma Mezőörs település református közösségével összefogva, a Dunántúli Református Egyházkerület, a Pápai, valamint a Somogyi Református Egyházmegye támogatását megnyerve, segítette Magyarország Kormányának azt a törekvését, hogy az egyházak minél nagyobb szerepet vállaljanak a szociális gondoskodás területén.

A fentiek alapján a Mezőörsi Református Egyházközség 2017-ben a „hívó szóra”, az elsők között vett át állami fenntartású idősotthonokat Veszprém és Győr-Moson-Sopron vármegyékben, így a Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézményeinek Pápakovácsi székhelyintézményét, annak külsővati és szőci részlegeit, továbbá a Győr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás Szociális Központ Idősek Otthonának jobaházi intézményegységét. 2022-ben pedig a Somogy vármegyei Ságváron egy nappali fogyatékosokat ellátó intézmény működtetését is átvette az ottani református egyházközségtől.

Mezőörsön évtizedes hagyománya van az egyházi szerepvállalásnak, hiszen 2007-ben már megalapításra került a Mezőörsi Református Egyházközség Ujvári János Református Szeretetotthona. Mind az Egyházközség, mind a 2017-ben állami fenntartásból átvett intézmények lakói és munkavállalói pozitívan élték meg a fenntartó változást, hiszen a szeretetotthonok részlegeiben a korábbinál magasabb színvonalú ellátásra, javuló munkakörülményekre törekszenek. Az intézményi lelkészek áldozatos szolgálatának köszönhetően, a folyamatos lelkigondozás jótéteményei az itt élő idősek és a dolgozók számára is megadják a teljesebb élet lehetőségét.

 

Magyarország Kormányának törekvésével összhangban a Mezőörsi Református Egyházközség elkötelezett az Ujvári János Református Szeretetotthon további bővítése mellett, ezért 2023. szeptember 1-i dátummal szintén állami fenntartásból átvette a dr. Takács Imre Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye tabi székhelyintézménye, valamint Liget Otthon Tab és Park Otthon Patalom telephely-intézményeinek működtetését, üzemeltetését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól.

A fentieket követően még néhány gondolat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételének feltételeiről.

Az igénybevétel patalomi intézményi elhelyezés igénye esetén a szeretetotthon honlapjáról (www.ujvariotthon.hu) letölthető „Kérelem” elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével és annak postai úton a tabi intézményegységbe történő eljuttatásával kezdődik. A nyomtatványon megjelölhető a kívánt elhelyezési forma és a kiválasztott (Tab vagy Patalom) részleg is.

Azonnali elhelyezésre sajnos nincs lehetőség, a szeretetotthon várólistával rendelkezik. A bekerülést megelőző várakozási idő az intézményegységek vonatkozásában eltérő, függ a kérelem beadásának időpontjától, az üres férőhelyek és a már nyilvántartásba vett várakozók számától.

A nyilvántartásba vételt követően 1-2 héten belül előgondozást kell végezni, melynek során az előgondozást végző személy tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, az ellátásra való jogosultságának fennállásáról, elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatot, tájékoztatja az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről.

Patalom intézményegység esetében az intézményi térítési díj jelenleg 4.560,- Ft/nap, amely azonban 2024. április 1. napjától változhat. A ténylegesen fizetendő személyi térítési díj egyénenként változó, de a vonatkozó jogszabály szerint nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 80%-át, azt a tartásra köteles és képes hozzátartozónak kell adott esetben kiegészítenie.

Az intézmény által viselt, illetve átvállalt gyógyszerköltség, valamint gyógyászati segédeszközköltség mértéke szintén a hatályos jogszabályok szerint kerül megállapításra, melynek összege a kérelmező által szedett gyógyszerektől és a használt gyógyászati segédeszközök árától függ.

A fenntartó Mezőörsi Református Egyházközségnek a szociális intézmények átvételekor a legfontosabb célja az volt, hogy mind infrastrukturálisan, mind ellátásban magasabb szintre emelje az idősotthonokat és a keresztyén, református szellemiségnek megfelelően szeretetotthonokká alakítsa őket.

Polgár Szilárd

(Megjelent a Patalomi Hírmondó 2024. tavaszi lapszámában)

Intézmény: