Jöjj Szentlélek Úr Isten!

Húsvét után 50 nappal Jézus Krisztus által megígért Pártfogót ünnepeljük. A Szentlélek kitöltetése nagyon különleges ünnepünk. Ehhez az ünnephez kapcsolódnak népi hagyományok is, amelyeket szem előtt tartva verses-zenés délelőttön vehettek részt mezőörsi időseink.

Az áhítat szorosan kapcsolódott az énekekhez, versekhez. Először az ApCsel. 2:1-13 igeszakaszt hallottuk, ezt követően többek között Benedek Elek Pünkösdi Harangok című verse is felcsendült, majd olyan énekeket hallgattunk és énekeltünk, melyek a Pünkösdhöz kapcsolódnak: A Pünkösdnek jeles napján; Két szál pünkösdrózsa; Jöjj Szentlélek Úr Isten; Isten élő Lelke jöjj. Az alkalom zárásaként elfogyasztottuk a süteményt, amely erre az alkalomra készült.

Áldással teli alkalmon vettünk részt, amelyért Istennek mondunk köszönetet! SDG

Eizler Arabella

Intézmény: