Húsvét után... erő, diadal, élet!

Túrmezei Erzsébet versének sorai is felcsendültek Húsvét előtt a magyar költészet napján Mezőörsön.

A Nagyhét egyik fő célja a lelkünk előkészítése a méltó ünneplésre. A napi áhítatok mellett a közös foglalkozásokon, a tornán, a játékos feladatokon, agykarbantartó szókeresőn és a beszélgetéseken is igyekeztünk ezt a célt előtérbe helyezni.

A Nagyhét zárásaként közös Húsvéti Istentiszteleten vettünk részt, mely méltó megünneplése volt Krisztus Urunk feltámadásának.

Eizler Arabella

Túrmezei Erzsébet: Húsvét után

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet!

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

Intézmény: