Hálaadás és születésnap Mezőörsön

Az elmúlt héten két jeles eseményünk is volt. 90. születésnapot köszöntöttünk és március 15.-ére emlékeztünk.

Hálaadással és nagy örömmel köszöntöttük 90. születésnapján Lanczendorfer Józsefné Anna nénit. Kérjük az Úr áldását további életére!

1848. március 15 - Nemcsak szomorúság és emlékezés jut eszünkbe, ha erre az eseményre gondolunk, hanem a hálaadás is. Hálaadás elődeinkért, életükért, hazaszeretetükért. Hálaadás Istennek, hogy adott számukra erőt, reményt és hitet kiállni, a mi jövőnkért, drága Hazánkért! Isten adjon méltó és szép emlékezést! SDG

„A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” Róma 15:13

 

Eizler Arabella

Intézmény: