Horváthné Szabó Andrea

Részlegvezető

E-mail: reszlegvezeto.kulsovat@iopkov.hu 

1977. június 2.-án született Pápán.

Születési neve: Szabó Andrea

Férjezett, egy fiú és egy leánygyermek édesanyja.

A Nyugat–magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán Szociálpedagógusként szerzett főiskolai oklevelet.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán Szociális Munkás egyetemi oklevelet szerzett.

2012. május 7. óta a Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye külsővati részlegének vezetője.

Feladatai közé tartozik: Az integrált intézmény külsővati telephelyén folyó munkavégzés koordinálása, irányítása, ellenőrzése, ezen belül a szakmai irányelveknek és belső szabályzatoknak megfelelően az ellátottak gondozásának, mentálhigiénés ellátásának irányítása, a szakmai részlegek koordinálása a preventív és hatékony gondozói munka érdekében. 

Kapcsolatot tart fenn más szociális intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, történyes képviselőkkel. Irányítja a gazdasági, szociális ügyek helyi intézését. Ellenőrzi az egyéni bánásmód betartását, betartatását.