A külsővati telephelyről röviden

Az Intézmény 1973-ban kezdte meg működését 80 férőhellyel, majd 1980-ban 30 férőhellyel bővült. Egy 1991-ben történt fejlesztés eredményeként újabb 100 férőhely került átadásra. 2001-ben a régi épületrészben az 5 ágyas szobák 4 ágyasra történő átalakítása következtében 12 férőhely csökkentésére kerül sor. A külsővati intézményt a fenntartó Veszprém Megyei Önkormányzat 2011.február 28-i ülésén a 18/2011.(II.24.) MÖK határozatával – a megyei fenntartásban működő másik három bentlakásos idősellátó intézménnyel együtt - a Pápakovácsi székhelyintézményhez integrálta, így az új intézmény elnevezése: Veszprém megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi. Az otthon ezáltal 2011.július 1-től az említett intézmény 2.sz.telephelyeként működik Külsővaton, mely jelenleg 198 idős ember tartós bentlakásos ellátásáról gondoskodik.

Az otthon megyei módszertani intézményként 1986. január 1-től 2008. június 30-ig , 22 éven keresztül töltötte be e feladatokat, melyek során jelentős eredményeket ért el mind az ágazati minisztérium, mint pedig a fenntartó, illetőleg a társintézmények felé végzett tevékenység során. 2008.július 1-től 2011.június 30-ig a miniszter kijelölése alapján (pályázat útján) az intézmény a Közép-dunántúli Régió Regionális Módszertani Intézménye volt. Az új struktúra felállásával a pápakovácsi intézmény ismét pályázott a regionális módszertani feladatok ellátására, melyet újabb kijelölés alapján 2012 végéig működött. A regionális módszertani feladatok ellátása meghatározóan a külsővati telephelyen történt – itt működött a módszertani osztály - , az intézmény igazgatójának közvetlen irányítása alatt.

Az intézmény nyitott, a lakók személyiségi és szabadságjogait maximálisan tiszteletben tartjuk, bármikor szabadon elhagyhatják az intézményt a házirend előírásainak betartása mellett. Az otthon vezetésének célja, hogy a lakók részére boldog, derűs, kiegyensúlyozott, tartalmas életet biztosítsunk.

Filozófiánk kulcsszavai: nyitottság, felkészültség, tisztesség.

Az otthon szervezetét tekintve 4 osztályra tagozódik: az ún. régi épületrész földszinti és emeleti részlege 1-1 osztály alkot, ugyanígy az ún. új épületrészben földszinti és emeleti osztály működik.

A lakószobák tágasak, világosak, jól felszereltek. A régi épületrészben 12 db négyágyas, 25 db kétágyas szoba található. Az 1991 óta működő újabb épületrészben. 12 db egyágyas, illetve 44 db kétágyas szoba került kialakításra. Itt két-két szobához külön előtér tartozik beépített szekrényekkel és önálló vizesblokkal, amely WC-t, kézmosót és zuhanyzót foglal magába. Az emeleti szobák megközelítését liftek segítik. A szobák bútorozottak, ezért sajnos csak nagyon indokolt esetben van lehetőség kisebb, saját bútordarabok elhelyezésére.

A lakók részére szabadidejük hasznos eltöltése, értékeik kibontakoztatása, valamint kikapcsolódásuk érdekében folyamatosan tartunk szellemi, kulturális és szórakoztató foglalkozásokat csoportosan és egyénileg is. Ehhez több mint 4000 kötetes könyvtár és technikai eszközök sokasága áll rendelkezésre. Az otthonban a lakókból alakult énekkar és irodalmi színpad működik. Az intézmény mentálhigiénés csoportja tagjainak vezetésével éves-, havi-, heti lebontású terv alapján szervezik a programokat, melyek a teljesség igénye nélkül:

 • Állami és nem állami ünnepek közös megünneplése

 • Vetélkedők, felolvasások, filmvetítések

 • Kreatív foglalkozások (kézműves és egyéb munkák)

 • Farsang, Idősek Hete rendezvénysorozat

 • Kirándulások, fürdő látogatás a közeli meleg vizű fürdőkbe

 • Kulturális találkozókon való részvétel

 • Iskolásokkal, óvodásokkal, fiatalokkal közös programok

 • Internet kezelés, számítógépes játékok (Internet-kávézó)

 • Vallásos egyházi programok szervezése, segítése

 • Demens lakók speciális foglalkozásai

 • Specializációnk a komplex rehabilitációra szoruló időseket ellátó intézményi program (a programról bővebben a Szakmai Programunk 15-24 oldalon adunk tájékoztatást)

A 300 adagos konyha modern, korszerű eszközökkel ellátott, megfelel a legszigorúbb higiéniai követelményeknek is. Napi háromszori étkezést biztosítunk. Orvos előírása alapján lehetőség van diétás étkezés igénybevételére.

Éttermünk hangulatos, reprezentatív, egyszerre 100 lakó kulturált étkeztetését teszi lehetővé. Méretei, impozáns megjelenése alkalmassá teszik a gyakori kulturális rendezvények lebonyolítására is.

Folyamatosan őrködünk lakóink egészsége felett. Az intézmény orvosa heti két alkalommal tart rendelést, ezen kívül sürgős esetben bármikor hívható. Havonta egy alkalommal ideggyógyász szakorvos áll a lakók rendelkezésére. A napi ápolási és gondozási teendőket 50 fős szakszemélyzet látja el. Munkánk során alapelv a prevenció, melynek célja a lakók állapotromlásának megelőzése, valamint az új keletű betegségek korai felismerése, melyet rendszeres szűrővizsgálatokkal és a lakók testi-lelki állapotának folyamatos figyelemmel kísérésével valósítunk meg. A lakók részére rendelt gyógyszereket az intézmény biztosítja a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal szinkronban.

Fizikoterápiás kezelőhelyiségünkben a gyógyító munka mai színvonalának megfelelő eszközök állnak a lakók rendelkezésére. Az itt található kis- és nagyfrekvenciás készülékek az akut és krónikus betegségek gyógyításán túl az intézményben folyó komplex egészségügyi ellátás részeként a rehabilitációt is elősegítik.

A földszinten kialakított fodrászműhelyben hetente kétszer lehetőség van a szépítkezésre női és férfi lakóinknak egyaránt. A pedikűrös is e helyiségben fogadja a lakókat havonta egy alkalommal. A szolgáltatásokért külön fizetni kell.

Az otthon korszerű gépekkel üzemelő mosodája napi 250 kg ruha mosását, vasalását végzi. A szolgáltatásért külön fizetni nem kell.

A külsővati telephely lakóinak vallásgyakorlását az 1998-ban átadott impozáns erdei ökumenikus kápolna segíti, melyet olaszországi önkéntes barátainkkal közösen (Olaszországi nemzeti Alpesi Szövetség) építettünk.

A külsővati telephelyen az elmúlt időszakban – elsősorban nyertes pályázati forrásokból - jelentős fejlesztések történtek. Ezek közül kiemelendő többek között a biológiai szennyvíztisztító telep megépítése, a régi épületrész vizesblokkjainak teljes felújítása, mozgáskorlátozottakat szállító speciális mikrobusz beszerzése, a módszertani osztály tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, Európa-pont létrehozása, informatikai fejlesztések. Ez utóbbi eredményeképp az intézmény hardver-ellátottsága átlagon felüli, jelenleg hálózati környezetben 26 számítógép segíti az alkalmazottaink munkáját szélessávú Internet hozzáféréssel.

Az otthon működését jelentős mértékben támogatja az „Őszi napfény” Alapítvány, mely elsősorban a lakók programjainak szervezéséhez nyújt támogatást, de a berendezések , felszerelések beszerzésében is komoly segítséget nyújt. Az Alapítvány bonyolításában történt 1998-ban az ökumenikus kápolna felépítése is.

Az intézmény vezetése kiemelt feladatának tekinti a dolgozók folyamatos képzését- továbbképzését. A 2005-ben elkészült oktató-továbbképző részlegben nemcsak saját dolgozóink, hanem a megye valamennyi szociális ellátást nyújtó szervezetének dolgozóját fogadjuk, három év alatt több, mint 800 dolgozó képzését végeztük. 2007-ben fejeztük be a felsőfokú képesítést nyújtó „Gerontológiai gondozó” képzését, melynek keretében 26 hallgató szerzett képesítést.

Jelentősebb fejlesztések az elmúlt években:

 • 2004. május 1. óta az intézmény konyhája HACCP rendszerben üzemel.

 • 2004. május 25. – Internet kávézó átadása.

 • 2005. Oktató-továbbképző részleg létesítése mintegy 35 millió forint bekerüléssel.

 • 2005. Konyhaüzem rekonstrukciója-átállás elektromos üzemmódról gázüzeműre.

 • 2006. Integrált minőségirányítási rendszer kiépítése – a rendszer még nincs auditálva

 • 2008. évben sor került az intézmény világítási rendszerének, valamint központi fűtési rendszerének korszerűsítésére .

 • 2009. év elején az intézmény teljes akadálymentesítésének munkálatai fejeződnek be.

Külsővat, 2013. januárjában