Szolgáltatásaink

Lakóink részére teljes ellátást biztosítunk. Ez magában foglalja az alábbiakat: Napi ötszöri étkezést biztosítunk, melyből egy alkalommal mindig meleg ételt kínálunk.

Az étkezés a felújított, ízlésesen berendezett étkezőben történik.
Ágyban fekvő betegeinket lakószobájukban, gyengélkedőket, bejárni nem tudókat a lakóépületek társalgójában szolgáljuk ki. Ha lakóink egészségi állapota indokolja, orvosi javaslatra diétás, vagy gyakoribb étkezést biztosítunk.

Lakóink saját ruházatukat használhatják. Ha nem rendelkeznek megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal, három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő felső ruházatot és utcai cipőt biztosítunk a teljes körű ellátás részeként.

A ruházat tisztítását saját mosodánkban térítésmentesen végezzük Lakóink ruháit a beköltözést követően az azonosíthatóság érdekében egyedi jelöléssel látjuk el.

Intézményünk a személyi higiéné biztosítása érdekében három váltás ágyneműt, tisztálkodást segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat és eszközöket szükség szerint biztosítja.

A ruházat szükséges javítását térítésmentesen elvégezzük.

Egészségügyi ellátás

Az Ujvári János Református Szeretetotthon szőci idősek otthona biztosítja lakói számára az orvosi ellátást. Háziorvosunk heti két alkalommal rendel az intézményben.

Járó betegeink vizsgálatára orvosi rendelőnkben kerül sor, fekvőbetegeinket, gyengélkedőinket lakószobáikban látja el háziorvosunk.

Havonta egyszer neurológus-pszichiáter szakorvos rendel.

Intézményünk állandó kapcsolatot tart fenn egy audiológussal, aki rendszeresen végez hallásvizsgálatot otthonunkban.

Lakóink szakorvosi, illetve sürgősségi, kórházi ellátása elsősorban az ajkai Magyar Imre Kórházban történik. Szakrendelésekre intézményünk gépkocsija, Betegszállító Szolgálat, vagy szükség esetén a Mentőszolgálat szállítja lakóinkat.

Gondoskodunk továbbá gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásról az alábbi módon:

Háziorvosunk rendszeresen figyelemmel kíséri lakóink egészségi állapotát, gondoskodik a szükséges szűrővizsgálatok elvégzéséről, a gyógyszerrendelésről.

Az alap-gyógyszerkészletbe, valamint a rendszeres és eseti gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek, továbbá a gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítjuk. Ezen túlmenően az egyéni gyógyszerigények költségét –a külön jogszabályban foglaltak szerint– az intézmény lakója viseli.

Az alap-gyógyszerkészletről részletes és pontos tájékoztatást adunk az alap gyógyszerlista faliújságra történő kifüggesztésével.

Lakóink eltávozása esetén legfeljebb egy heti gyógyszer adagot tudunk biztosítani, ezt meghaladó távollét esetén recepttel látjuk el ellátottainkat.

A mentálhigiénés ellátás

Otthonunk lakói számára a teljes körű ellátás keretében mentálhigiénés ellátást biztosítunk, melynek részeként heti rendszerességgel mentálhigiénés csoportunk nagycsoportos megbeszélést tart az épületekben, ahol mindenki elmondhatja észrevételeit.

Foglalkozások szervezésével biztosítjuk a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit.

A családi és társadalmi kapcsolatok fenntartására különös hangsúlyt helyezünk. (látogatás, nyilvános telefon, levélírás, otthonunkon kívüli rendezvényeken való részvétel).

Otthonunkban Ökumenikus Kápolna található, ellátottaink minden hónapban részt vehetnek református istentiszteleten, katolikus szentmisén és evangélikus istentiszteleten is. Vallási ünnepeinket közösen ünnepeljük kápolnánkban.

Mentálhigiénés csoportunk lakóink korának, egészségi állapának, képességeinek, adottságainak megfelelően szervez foglalkozásokat, programokat. Ezek között találhatók aktivitást segítő fizikai tevékenységek: minden nap közösen tornászunk, sétálunk, ezen kívül szellemi és szórakoztató, kulturális tevékenységek. Sikerrel működnek kiscsoportos foglalkozásaink, mint például az Életmód Klub, Irodalmi délelőtt, Filmklub, Zenehallgatók Klubja, Játszani Jó!- játékos foglalkozás, teadélutánok, kirándulások, rendezvények.

Az intézmény alapfeladatait meghaladó szolgáltatások

Lakóink saját költségükön vehetik igénybe a fodrász, borbély, a pedikűrös és a büfé szolgáltatásait.

Az intézmény dolgozói, lakóinknak fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtanak, amelynek során szociális, testi és szellemi állapotuknak megfelelő egyéni bánásmódban részesülnek, ezzel elősegítve a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióiknak helyreállítását és szinten tartását.